Rights Now Foundation
ENGLISH

Att förebygga mobbning – Friends

Rights Now beviljade under 2007 medel till Stiftelsen Friends för att skapa utbildningspaket som en del av förebyggande arbete mot mobbning och andra kränkningar. Utbildningen inkluderade skolelever, skolpersonal, så kallade kompisstödjare, samt föräldrar i sju skolor.

Friends