Rights Now Foundation
ENGLISH

Löparakademin – Run for Office Academy

Löparakademin har mottagit ett stöd på 92 000 SEK från Stiftelsen Rights Now som används för att delfinansiera framtagandet och genomförandet av initiativet Run for Office Academy.

Sammanfattning

Run For Office Academy syftar till att ge unga kunskap och verktyg för att omvandla sitt samhällsintresse till ökat engagemang och handling för ett hållbart samhälle och en starkare demokrati. Initiativets målgrupp är ungdomar 15-20 år boendes i socialt utsatta områden och bedrivs i programform bestående av fem utbildningsdagar (heldagar). Efter genomfört program erbjuds varje deltagare en mentor i syfte att hjälpa ungdomarna att ta vidare sitt samhällsintresse till konkret handling.

Genomförande och resultat

Under våren och sommaren 2021 tog Löparakademin i samarbete med Stiftelsen Höj Rösten fram och finslipade utbildningskonceptet som sedan sjösattes den första terminen av Run for Office Academy under hösten -21. I den första kohorten deltog 22 ungdomar varav 12 var tjejer och 10 killar. Till de olika utbildningstillfällen bjöds makthavare inom såväl politik som civilsamhälle in för att lära ut och visa på olika möjligheter att påverka sitt samhälle. Bland gästföreläsarna hade vi riksdagspolitiker David Hannah, Victoria Escobar från Changers Hub och skådespelaren David Nzinga. Efter genomförd utbildning erbjöds deltagarna alla deltagare en mentor genom vårt mentorsprogram Pay it forward för att ytterligare accelerera sitt samhällsengagemang. En övervägande majoritet av ungdomarna från den första kohorten har under våren -22 påbörjat sin mentorskontakt.

Projektets framtid

Tack vare ert stöd lyckades vi metodutveckla konceptet och genomföra den första kohoten. Vi har sedermera lyckats säkra projektets överlevnad i ytterligare minst 2 år genom ett stöd beviljat från Allmänna Arvsfonden.

Röster från ungdomarna

”Jag har lärt mig mer än vad jag trodde jag skulle lära mig. Både hur jag kan påverka lokalt och nationellt, själv vill jag engagera mig för att få stopp på skjutningarna i våra områden” – Ali

”Det har varit roligt att lära känna ungdomar från hela Stockholm. Vi alla kan göra något litet för att förändra samhället så det blir lite bättre” – Aida