Rights Now Foundation
ENGLISH

ARF, FILM & KULTUR FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, visar filmer för att göra Sverige mer socialt hållbart

Organisationen ARF vill göra Sverige mer socialt hållbart, genom att visa filmer för skolbarn och andra i samhället. Vid dessa tillfällen uppmuntrar ARF till dialog och diskussioner kring filmernas innehåll. Filmerna som visas kastar ljus över teman så som exempelvis rasism, social rättvisa, minoriteter, demokrati och segregation.

ARF rapporterar till Stiftelsen Rights Now efter avslutat projekt: ”Temat för ARF året runt 2020 var För ett hållbart Sverige, vilket ligger som en röd tråd under alla våra arrangemang under året, med fokus på social hållbarhet. Därför introducerade vi två nya temadagar jämfört med tidigare år, Världsdagen för social rättvisa och Demokratins dag. Fokus för flera av våra film och samtal hade därtill ett tydligt fokus på bostads- och etnisk segregation.”

”På grund av händelserna i USA under våren och resten av världen hela sommaren 2020, tog vi in specifikt temat Black Lives Matter i flera av våra arrangemang, då vi anser att det har en uppenbar koppling till social hållbarhet även i Sverige. Många ungdomar, inte minst i Malmö, engagerade sig i frågan och kunde göra direkta kopplingar till sin egen verklighet och det var viktigt att spegla detta.”

”Under våren genomförde vi 8 film och samtal för skolor i anslutning till temadagar som exempelvis Förintelsens minnesdag, Samiska nationaldagen, Internationella kvinnodagen.” ”Under hela året genomförde vi sammanlagt 34 arrangemang, varav13 temadagar för skolor med 26 olika visningar, samt 8 arrangemang med 8 olika filmvisningar för allmänheten. Totalt nådde vi under 2020 1877 personer, varav 1313 elever och lärare med skolarrangemangen och 564 personer med samarrangemang för allmänheten.”

”ARF är också viktigt för att ge plats till de röster som bidrar till förståelsen av rasismens konsekvenser och hur vi bäst bekämpar den.”