Rights Now Foundation
ENGLISH

AMASO – Afghanistan Migrants Advice & Support Organisation – stöttar återvändare till Afghanistan

Stiftelsen Rights Now valde att kanalisera stöd till AMASO som stöttade migranter som hade tvingats eller på frivillig väg återvänt till Afghanistan från Europa. AMASO erbjöd personerna information, råd och stödsamtal för att underlätta återkomsten till och etableringen i landet. Med hjälp av stödet från Rights Now kunde AMASO upprätthålla sin stödverksamhet och hjälpa bortåt 60 personer på plats i Afghanistan.