Rights Now Foundation
ENGLISH

Brudsex – RFSL

Stöd från Rights Now gick under 2008 till produktion och spridning av undervisningsmaterial för kvinnor genom RFSL projektet Brudsex. Syftet är att stärka kvinnors rätt till sin egen sexualitet, bland annat i Uganda och Turkiet. Homosexuella och bisexuella relationer är starka tabun i dessa länder. Samkönade relationer  anses ofta som omoraliskt , skamligt eller olagligt. Tillgång till information och positiva förebilder är ofta mycket begränsad. Utbildningsmaterialet syftar till att på ett positiv och roligt sätt sprida information om sex och samkönade relationer mellan kvinnor och därigenom bidra till kunskap, ökad självkänsla och personlig utveckling.

RFSL