rightsnow

Styrelsen

Detta är styrelsen för Stiftelsen Rights Now, 2018-2019.

Styrelsens ledamöter är: Henry Muyingo, Annelie Drewsen, Mats Lindgren, Jonas Wihlstrand, Viveka Bergh, Janna Hellerup Ulvselius, Karoline Kral, Gunilla Bergh och Kristian Ängeby.

De har olika professioner, akademiska- och yrkeserfarenheter, som relaterar på olika sätt till människors utsatthet, behov och utmaningar i samhällen för att skapa utveckling. Ledamöterna arbetar inom såväl ideell, privat som offentlig sektor. Alla involverade har gedigna kunskaper om samhälle, mänskliga rättigheter och flera har erfarenheter inom hälsofrämjande och sociala områden. Styrelsen har även erfarenheter och kunskap om migration och dess konsekvenser. De har arbetslivserfarenheter från Sverige, Mellanöstern, Asien, Afrika, Latin- och Nordamerika och Karibien.

Kontakta styrelsen via e-post: stiftelsen@rightsnow.se

Om styrelsen

Rights Now har en styrelse med sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter som bidrar med sina kunskaper och erfarenheter för att driva stiftelsen. Ledamöter i styrelsen väljs på två år i taget.