rightsnow

FAQ

Här hittar du svar på de frågor som vi ofta får med fokus på ansökningar och stiftelsens verksamhet. Vi lägger till nya frågor och svar kontinuerligt men har begränsad kapacitet att löpande svara på frågor via mail.

När tas beslut om ansökningar?
Varje år mellan den första september och sista oktober tas beslut om vilka ansökningar och projekt som får stöd. Men det går att skicka in ansökningar under hela året. Stiftelsen har en mycket begränsad löpande verksamhet därför läggs beslut om stöd inom en tidsperiod.

Hur går ansökan till?
Första steget är att fylla i formuläret. Sedan görs en första bedömning om projektet eller organisationen är aktuell att få stöd från Rights Now. Nästa steg är att ett större ansökningsunderlag skickas till kontaktpersonen som söker stöd för organisationen. Detta skickas sedan in till Rights Now och blir det egentliga beslutunderlaget för styrelsen.

När ges besked om eventuellt stöd?
Så snart ett beslut är fattat ges beslut om stöd. Dock senast den 31 december under samma år som ansökan skickats in. Viktigt att kontaktinformationen på ansökan är korrekt.

Kan samma organisation göra flera ansökningar?
Ja, men det krävs att varje projekt beskrivs i ett separat formulär. Ett formulär per projekt krävs, även om det är samma organisation som söker stöd.

Kan man skicka in ansökan via e-post?
Nej, vi accepterar inga ansökningar eller förfrågningar om stöd som skickas till oss via e-post. Det bästa sättet för möjlighet till stöd från Rights Now är att använda formuläret här.

Har Rights Now några geografiska begränsningar för projektstöd?
Nej, Rights Now vänder sig till projekt över hela världen. Det viktiga är att projektet eller aktiviteten gör positiv skillnad i människors liv och att det ligger i linje med Rights Nows kriterier för att ge stöd.

Information om behandling av personliga uppgifter, PUL.
Enligt PUL, Personuppgiftslagen (1998:204 ), informerar Stiftelsen Rights Now om att den personliga information som lämnas i och med registrering av ansökan om bidrag, enbart används av Rights Now. Ändamålet är för att Rights Now ska kunna kontakta personen som representant för en organisation eller annan verksamhet som söker stöd. Den personliga informationen som lämnas i formulär: namn, adress, telefon och e-post, lämnas inte vidare till någon part eller organisation utanför Rights Nows egen organisation. Stiftelsen Rights Now är ansvarig för hantering av personliga uppgifter som lämnas i ansökan.

Uppgiftslämnaren har rätt att begära att eventuella felaktiga uppgifter rättas och kan begära utdrag av de personliga uppgifterna, från Rights Now, en gång per kalenderår. Det ska begäras skriftligt och med personens undertecknande.