rightsnow

Styrelsen

Detta är styrelsen för Stiftelsen Rights Now, 2016-2017.

RN collage_BW

Styrelsens ledamöter är: Henry Muyinga, Viveka Bergh, Gunilla Bergh, Karolin Kral och Anders Bjers.

De har olika professioner, akademiska- och yrkeserfarenheter, som relaterar på olika sätt till människors utsatthet, behov och utmaningar i samhällen för att skapa utveckling. Ledamöterna arbetar inom såväl ideell, privat som offentlig sektor. Alla involverade har gedigna kunskaper om samhälle, mänskliga rättigheter och flera har erfarenheter inom hälsofrämjande och sociala områden. Styrelsen har även erfarenheter och kunskap om migration och dess konsekvenser. De har arbetslivserfarenheter från Sverige, Mellanöstern, Asien, Afrika, Latin- och Nordamerika och Karibien.

Kontakta styrelsen via e-post: stiftelsen@rightsnow.se

Om styrelsen

Rights Now har en styrelse med fem medlemmar som bidrar med sina kunskaper och erfarenheter för att driva stiftelsen. Ledamöter i styrelsen väljs på två år i taget.