rightsnow

Ansökan

Det första steget i processen för att ansöka om stöd från stiftelsen Rights Now är att fylla i nedanstående formulär. På så sätt kan vi enklare göra en första bedömning av ett projekt eller annan aktivitet,  och om det möter de kriterier som Rights Now använder för att besluta om stöd. Om ett projekt godkänns i det första steget så är nästa steg att ett större ansökningsunderlag skickas till den organisation som är sökande och som då på ett mer omfattande sätt kan motivera sin ansökan om stöd och beskriva projekt och aktiviteter mer ingående i detalj.

Ansökningsperioden är från 1 oktober till 31 december 2018. Beslut om stöd till projekt tas sedan i februari 2019. Men, det går bra att göra en första ansökan under hela året genom att använda formuläret här.

För information om hur personliga uppgifter behandlas i ansökan, enligt PUL, vänligen läs i vår FAQ.

Förfrågan om stöd

Digital kontakt

Aktiva kanaler, tex: Facebook sida, Twitter, Instagram, etc.

Projekt information

I SEK

Begränsa din text till 5000 tecken inkl. mellanslag.

Begränsa din text till 500 tecken inkl. mellanslag.

Alla fält markerade med* måste fyllas i.